NIEUW! Dit vervolgtraject wordt aangeboden aan leerlingen die eerder reeds een opleiding volgden. Hier krijg je de kans om je werk verder te evolueren en te vervolmaken. Je wordt in dit atelier gestimuleerd en uitgedaagd om eigen keuzes te maken en zelfstandig te werken. Je maakt een artistiek werkplan op waarbij je eigen persoonlijk werk en steeds primeert. De plaatsen voor dit atelier zijn echter beperkt waardoor een aantal toelatingscriteria gehanteerd zullen worden. Meer info kan je verkrijgen via secretariaat.academie@kontich.be

De lessen gaan door op
  • 2 keer per week/ 4 lestijden van 50 min.
  • keuze uit de verschillende opleidingen voor volwassenen 4e graad