Nieuw lesaanbod!

Aanpassing Cross- Over Atelier

Organisatorisch maar ook inhoudelijk stootten we op een aantal punten die ervoor zorgen dat we dit atelier vanaf september op een andere manier invullen:

Phara Coenen

le Dorat (Fr)

Onze docente Schilderkunst Phara Coenen exposeert haar werk samen met Dirk Baeten en Danielle Hasenbroekx in het Franse dorp Le Dorat in 'La Chapelle Notre Dame du Temple', Rue St Michel 3, van 1 tot 18 augustus, dagelijks vrij toegankelijk van 10 tot 13u en 15 tot 19u.

Abonneer op