Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 kan vanaf 18 mei om 9u!

Op de 'aanbod' pagina vind je meer info over onze opleidingen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang zo meer info over onze uitstappen, vrije atelierdagen, inschrijvingen, etc.

 

TARIEVEN en voorwaarden 2019-2020

KINDEREN EN JONGEREN (6-17 jaar)

    € 67      normaal tarief  [t/m 17 jaar op 31/12/2019]
    € 43      verminderd tarief 
                  - vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres
                  - attest nodig in sommige gevallen (zie bijkomende onderaan)

JONGVOLWASSENEN (18-24 jaar)

    € 132     [t/m 24 jaar op 31.12.2019]
                  geen attest nodig 

VOLWASSENEN (+25 jaar)

    € 314     normaal tarief [vanaf 25 jaar op 31/12/2019]
    € 132     verminderd tarief
                  inschrijven enkel mogelijk bij binnenbrengen juiste attest op het secretariaat.
                  (zie bijkomende onderaan)


HOE INSCHRIJVEN?

1. DIGITAAL

A. Nieuwe leerlingen

 • Vul de inschrijvingsfiche in via www.academiekontich.be. (Eén webdocument per leerling.)
 • (Totaal)bedrag storten op rekeningnr. BE30 0910 1987 3511 mededeling : naam + geboortedatum + CODE (per leerling)
 • U ontvangt een bevestigingsmail na controle betaling.

B. Herinschrijving huidige leerlingen

 • Indien u dezelfde opleiding simpelweg wil verderzetten, volstaat het een mailtje te sturen naar secretariaat.academie@kontich.be
 • U ontvangt een bevestigingsmail met meer informatie over de betalingsvoorwaarden.
 • Indien u een andere opleiding wenst te volgen, vul dan de inschrijvingsfiche in via www.academiekontich.be.(Eén webdocument per leerling.)
2. OP HET SECRETARIAAT
 • Adres: Mechelsesteenweg 140, 2550 Kontich, 1e verdieping
 • Open op: di, do, za: 9u - 13u, woe: 14u - 20u. (Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten. Vanaf eind augustus is het secretariaat enkel open op de dagen en uren die aangekondigd worden op de homepagina).
 • Breng uw identiteitskaart mee. 
 • U kan cash of via Bancontact  betalen.
 • Elke inschrijving met korting waarvoor een attest nodig is dient op het secretariaat te gebeuren.
 • Voor informatie aangaande attesten: zie onder.

EXTRA INFO

Definitieve inschrijving:
 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
 • Kinderen van 6 tot 11 jaar worden per leeftijd in een klas ondergebracht. Zij kunnen conform hun leerjaar van het dagonderwijs ingeschreven worden (indien zij niet op leeftijd zitten) mits toestemming van de directie.
 • Uitschrijven en recuperatie van het inschrijvingsgeld kan enkel tot 30 september.
 • Het academiereglement kan je hier raadplegen
 • Nuttige info omtrent start schooljaar- parkeermogelijkheden

ATTESTEN

Het verminderd tarief wordt toegekend aan:
 • Werklozen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de VDAB of de RVA (of personen die zij ten laste hebben). Het attest moet gedateerd zijn tussen 1 en 30 september 2020.
 • Personen die een leefloon ontvangen en in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het OCMW (of personen die zij ten laste hebben).
 • Personen met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen
 • Personen die houder zijn van een European Disability Card.
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling verblijven.
 • Erkende politieke vluchtelingen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (of personen die zij ten laste hebben).
 • Jongeren (-18 j) hebben echt op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt. 
 • Jongeren (-18 j) die ingeschreven zijn in een andere instelling voor het deeltijds kunstonderwijs, betalen bij hun tweede inschrijving in onze academie het verminderd tarief.