Inschrijvingen schooljaar 2022-2023 zijn afgesloten  - meer info via secretariaat.academie@kontich.be

 

De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert ons Deeltijds Kunstonderwijs. Het ministerie van Onderwijs bepaalt de inschrijvingsvoorwaarden en (verminderings-) tarieven. Ons lokaal bestuur Kontich biedt extra ondersteuning via jaarlijkse werkingsmiddelen en rekent geen extra administratieve kosten aan bovenop het inschrijvingsgeld. Zo deelt ze onze visie: een laagdrempelig beleid voor een zo breed mogelijk publiek. 

 

SECRETARIAAT ACADEMIE    -   voor meer info of een afspraak 

secretariaat.academie@kontich.be

tel 03 457 42 35

-

dinsdag - donderdag - zaterdag  9u - 14u

dinsdag  18u – 20u

woensdag  13u – 20u

-

REK BE30 0910 1987 3511

 

 

Huidige leerlingen

Klik hier voor het stappenplan

 • Of laat uw keuze weten per mail of via het secretariaat

 

Nieuwe leerlingen

Klik hier voor het stappenplan

 • Of neem telefonisch contact op om in te schrijven of een afspraak te maken om langs te komen. 

Hou uw rijksregisternummer en/of dat van uw kinderen bij de hand.

 

 

TARIEVEN en VOORWAARDEN 2022- 2023

 

Kinderen en jongeren     -  6 tot 17 jaar*

€ 74      standaard tarief 
€ 49      verminderd tarief 

 

Verminderd tarief :

 • vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres
 • bij inschrijving in een andere Academie waar u of één van de huisbewoners het volledig bedrag betaalde
 • leerling of huisbewoner is in het bezit van een sociaal attest - zie bijkomende info onderaan

 

Inschrijven aan verminderd tarief is enkel mogelijk door het juiste attest digitaal door te sturen in pdf- formaat of ons te bezorgen per post  - meer info onderaan. 

(* 6 jaar op 31.12.2022  (of eerste leerjaar)  en  t/m 17 jaar op 31.12.2022)

 

Jongvolwassenen       -  18 tot 24 jaar*

€ 145     één tarief 

(*t/m 24 jaar op 31/12/2022)

 

Volwassenen               - vanaf 25 jaar*

€ 343     standaard tarief 
€ 145     verminderd tarief

Inschrijven aan verminderd tarief is enkel mogelijk door het juiste attest digitaal door te sturen in pdf- formaat of ons te bezorgen per post  - meer info onderaan. 

(*vanaf 25 jaar op 01.01.2023)

 

 

MATERIAAL 

Volwassenen zorgen zelf voor de aankoop van al hun materiaal.

U hoeft uw eerste les niets mee te brengen. Uw docent geeft u meer info. Indien u reeds materiaal heeft, breng dit mee en bekijk dit samen met uw docent.

-

De Academie voorziet in het materiaal voor onderstaande ateliers.

We vragen enkel om basismateriaal aan te kopen volgens onderstaande materialenlijsten.

 

MATERIALENLIJST  KINDERATELIERS  (lagere graad) klik hier.

MATERIALENLIJST  JONGERENATELIERS  (middelbare graad) klik hier.  

MATERIALENLIJST   VOLWASSENEN   (initiatieatelier)  klik hier.

 

 

BELANGRIJK ADMINISTRATIEF

 • Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • U dient bij inschrijving akkoord te gaan met het Academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project van de Academie.
 • Het is geen probleem om het inschrijvingsgeld in verschillende schijven te betalen. U kiest zonder probleem zelf hoe u de schijven verdeelt. Wij registreren systematisch de som. Het totaalbedrag moet ons 30 september bereikt hebben. 
 • Uitschrijven met recuperatie van het volledige inschrijvingsgeld kan tot 30 september 2022. Daarna is dit onmogelijk.
 • Het bedrag wordt door de Overheid bepaald per inschrijving. U betaalt één maal het inschrijvingsbedrag ongeacht hoeveel keer u les volgt per week en hoeveel opleidingen u volgt per schooljaar.
 • Gelieve ons steeds op de hoogte te houden bij een wijziging in uw contactgegevens.

 

 

BELANGRIJK INSCHRIJVINGEN

 • Leerlingen -12 jaar worden zoveel mogelijk per leeftijd of leeftijdsgroep in een klas ondergebracht. Zij kunnen in één lagere of hogere groep geplaatst worden mits toestemming van de directie.
 • Als volwassene kan u per schooljaar veranderen van traject (5-jarig of 10-jarig traject  (2 of 1 keer les per week)). Informeer u hierover, het springen naar andere trajecten kan mogelijks een verlies aan lesuren tot gevolg hebben.

 

 

ATTESTEN VOOR VERMINDERD TARIEF

 • Alle inschrijvingen met verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst tussen 16 mei en 30 september 2022 (start en einde inschrijving)
 • Indien u nog geen attest kan voorleggen betaalt u het volledige inschrijvingsgeld. Na binnenbrengen van het attest (vóór 30.09.2022) wordt het verschil teruggestort op uw rekening.
 • Bezorg ons een kopie van uw attest per mail in pdf-formaat of per post.

 

Verminderd tarief voor jongeren indien :

 • Een ander lid van hetzelfde gezin (zelfde adres!) een opleiding volgt in het deeltijds kunstonderwijs. 

attest : inschrijvingsbewijs van het lid van het gezin dat het volledige bedrag betaalde.

 • De jongere reeds ingeschreven is in een andere academie van het deeltijds kunstonderwijs.

attest : inschrijvingsbewijs van de andere Academie waar het volledige bedrag betaald werd

 • De jongere ten laste is van een volwassene die in aanmerking komt voor verminderd tarief volgens onderstaande criteria.

attest : zie hieronder + attest van gezinssamenstelling

 

Verminderd/sociaal tarief voor volwassenen

 • Bekijk hier welke mogelijkheden er zijn om in aanmerking te komen voor een verminderd tarief en welk attest u binnenbrengt.