Inschrijvingen schooljaar 2021-2022  -  vanaf  1 juni

Start nieuwe schooljaar vanaf 1 september! 

 

De Vlaamse overheid organiseert en subsidieert ons Deeltijds Kunstonderwijs. Het ministerie van Onderwijs bepaalt de inschrijvingsvoorwaarden en (verminderings-) tarieven. Ons lokaal bestuur Kontich biedt extra ondersteuning via jaarlijkse werkingsmiddelen en rekent geen extra administratieve kosten aan bovenop het inschrijvingsgeld. Zo deelt ze onze visie: een laagdrempelig beleid voor een zo breed mogelijk publiek.

 

Voor meer info of een afspraak

secretariaat.academie@kontich.be

03 457 42 35

 

maandag               9u - 13u

dinsdag                  9u - 13u  én 18u – 20u

woensdag             13u – 20u

donderdag            9u - 13u

zaterdag                 9u - 13u

 

 

Huidige leerlingen                inschrijven vanaf 25 mei om 9u

 • Schrijf je in via het online-inschrijfplatform   ->  vanaf 25.05.2021 om 9u

Stappenplan ‘online inschrijven’ zie verder.

óf

 • U mailt uw keuze voor volgend schooljaar door naar secretariaat.academie@kontich.be

óf

 • U neemt telefonisch contact op om in te schrijven of een afspraak te maken voor meer info.

 

 

Nieuwe leerlingen             inschrijven vanaf  1 juni om 9u

 

 • Schrijf je in via het online-inschrijfplatform   ->  vanaf 25.05.2021 om 9u

Stappenplan ‘online inschrijven’ zie verder.

óf

 • U neemt telefonisch contact op om in te schrijven of een afspraak te maken voor meer info.

Hou uw rijksregisternummer en/of dat van uw kinderen bij de hand!

 

Online inschrijven    -  stappenplan

 

U maakt eenmalig een ‘Academie-account’ aan voor de inschrijving in al uw academies, voor de inschrijving van uzelf en uw kinderen en voor al de volgende jaren.

Pas nadat u een account heeft, kan u starten met uw inschrijvingen.

 

 

AANMAKEN ACADEMIE-ACCOUNT

 • Klik op ‘Klik hier om jouw account nu te maken’
 • Vul uw gegevens in.

(voor)naam, mailadres, wachtwoord, vergeet niet de algemene voorwaarden te accepteren

 • Klik op ‘Account aanmaken’
 • Je ontvangt een bevestigingsmail op uw ingegeven mailadres.

Klik op de link in deze mail om je e-mailadres te bevestigen.

 • Uw account is klaar en u kan starten met uw inschrijving(en)

 

INSCHRIJVEN

 • Kies nu voor ‘aanmelden’
 • U kan nu inschrijven
 • Alleen de opleidingen die toegankelijk zijn voor uw leeftijd worden aangeboden.
 • Neem contact op met het secretariaat indien :

je voor méér dan 1 opleiding wil kiezen

je wil specialiseren

je een Hogere Graadsopleiding wil combineren met Digitaal Beeldatelier

 

 

TARIEVEN en voorwaarden 2021- 2022

 

Kinderen en jongeren    

vanaf 6 jaar op 31.12 (of eerste leerjaar  t/m 17 jaar op 31/12/2021)

€ 69      standaard tarief 
€ 45      verminderd tarief 

 • vanaf 2° inschrijving op hetzelfde adres
 • bij inschrijving in andere Academie waar u of één van de huisbewoners het volledig bedrag betaalde
 • leerling of huisbewoner is in het bezit van een sociaal attest  -  zie bijkomende info onderaan

 

Jongvolwassenen           

vanaf 18 jaar op 01.01.2022

€ 135     standaard tarief  (t/m 24 jaar op 31/12/2021)
                

Volwassenen                   

vanaf 25 jaar op 01.01.2022

€ 320     standaard tarief 
€ 135     verminderd tarief

 

Inschrijven aan verminderd tarief is enkel mogelijk door het juiste attest digitaal door te sturen in pdf- formaat of ons te bezorgen per post  - meer info onderaan. 

 

INBEGREPEN 

 • Tot 18 jaar  - buiten een korte lijst gebruiksmateriaal  (zie praktisch hieronder) wordt al het materiaal aangeboden door de Academie. 
 • Volwassenen - zorgen zelf voor al hun materiaal. 

 

 • Het bedrag wordt  door de Overheid bepaald per inschrijving. U betaalt dus hetzelfde bedrag ongeacht hoeveel keer u les volgt en hoeveel opleidingen u volgt per schooljaar. 
 • Als volwassene kan u per schooljaar veranderen van traject (5-jarig of 10-jarig) en dus 1x of 2x per week les volgt. 

 

BELANGRIJK 

 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
 • U dient bij inschrijving akkoord te gaan met het Academiereglement en het Artistiek Pedagogisch Project van de Academie. Dit kan u aanduiden op het online inschrijvingsformulier.
 • Leerlingen -18 jaar worden per leeftijd of leeftijdsgroep in een klas ondergebracht. Zij kunnen in één lagere of hogere groep geplaatst worden mits toestemming van de directie.
 • Het is geen probleem om het inschrijvingsgeld in verschillende schijven te betalen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.
 • Uitschrijven met recuperatie van het volledige inschrijvingsgeld kan tot 30 september 2021. Daarna is dit onmogelijk.

 

PRAKTISCH

 • Materialenlijsten voor het Beeldatelier 1e-6e leerjaar en 1e-6e middelbaar
 • Gelieve ons steeds op de hoogte te houden bij een wijziging in uw contactgegevens a.u.b.

 

ATTESTEN VOOR VERMINDERD TARIEF

 • Alle inschrijvingen met verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst tussen 25 mei en 30 september 2021 (start en einde inschrijving)
 • Indien u nog geen attest kan voorleggen betaalt u het volledige inschrijvingsgeld. Na binnenbrengen van het attest wordt het verschil teruggestort op uw rekening.
 • Een kopie van de bewijsstukken wordt digitaal in pdf-formaat of per post bezorgd.
 • Het attest kan ook op het secretariaat worden afgegeven na afspraak.

Verminderd tarief voor jongeren indien

 • Een ander lid van hetzelfde gezin (zelfde adres !) een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt -  attest : inschrijvingsbewijs van het lid van het gezin dat het volledige bedrag betaalde.
 • De jongere reeds ingeschreven is in een andere academie van het deeltijds kunstonderwijs - attest : inschrijvingsbewijs van de andere Academie waar het volledige bedrag betaald werd
 • De jongere ten laste is van een volwassene die in aanmerking komt voor verminderd tarief volgens onderstaande criteria - attest : zie hieronder + attest van gezinssamenstelling

 

Sociaal tarief voor volwassenen

 • Bekijk hier welke mogelijkheden er zijn om in aanmerking te komen voor een verminderd tarief en welk attest u binnenbrengt.