Naast het vak Kunst en Cultuur, dat door de leerlingen binnen de praktijkopleiding te volgen is, bieden we dit ook aan als een aparte 3-jarige opleiding.

We stellen ons wel eens de vraag: “Wat is kunst eigenlijk? Waarom hangt of staat iets in een museum?”
Deze en andere vragen vormen onze bron van inspiratie. Verschillende thema’s, trends en stromingen uit zowel de actualiteit als het verleden worden bekeken, toegelicht en gekaderd. Het veelomvattende landschap van de (actuele) kunst bekijken en in kaart brengen is een hele onderneming. Er wegwijs in worden is onze ‘opdracht’. Wat je mag verwachten zijn (theoretische) voordrachten en interactieve lessen rond kunst nu en toen, atelierbezoeken en lezing(en). Per schooljaar kan u ook als leerling van deze opleiding 2x gratis deelnemen aan onze EXiT-uitstappen (musea, cultuurhuizen e.a.)

 

Ontdek hier de lesdagen voor 2019-2020

 

docent: Brent Lahousse

 

 

 
De lessen gaan door op
  • 2 keer per maand/ 4 lestijden van 50 min.
  • dinsdag 18.30u-22u