KUNST en CULTUUR   >   2 wekelijks

We bieden dit vak aan als een aparte 3-jarige opleiding. U hoeft dit niet te combineren met een praktijkvak.

-

Wat je mag verwachten zijn (theoretische) voordrachten en interactieve lessen rond kunst nu en toen, museumbezoeken, atelierbezoeken en lezingen. De theorie wordt ruim gestaafd met beeld -en videofragmenten en uitvoerig geïllustreerd met artikels en literatuurvoorbeelden. Onze uitgebreide kunstbibliotheek verschaft u hierbij ook een schat aan informatie.

-

Verschillende kunstthema’s, trends en stromingen uit zowel de actualiteit als het verleden worden bekeken, toegelicht en gekaderd. Het veelomvattende landschap van de (actuele) kunst in kaart brengen is een hele onderneming. Er wegwijs in worden is onze ‘opdracht’.

 

  • Per schooljaar kan u als leerling van deze opleiding  2x gratis deelnemen aan onze EXiT-uitstappen (musea, cultuurhuizen e.a.).
  • De lesdagen worden in augustus vastgelegd voor het hele schooljaar en tijdig gecommuniceerd.
  • Regelmatig zullen ook een aantal leerlingen van de praktijkvakken (waarvoor Kunst en Cultuur een verplicht vak is) uw klas vervoegen. 

docent: Bram Van Damme

 

 

 
De lessen gaan door op
  • 2 keer per maand / 4 lestijden van 50 min
  • dinsdag 18.30u-22u