KUNST en CULTUUR   >   2 wekelijks

We bieden dit vak aan als een aparte 3-jarige opleiding. U hoeft dit niet te combineren met een praktijkvak.

-

Wat je mag verwachten zijn (theoretische) interactieve lessen rond kunst en cultuur in een ruime zin. Kunst nu en toen, museumbezoeken, atelierbezoeken en lezingen. De theorie wordt ruim gestaafd met beeld -en videofragmenten en uitvoerig geïllustreerd met artikels en literatuurvoorbeelden. Onze uitgebreide kunstbibliotheek verschaft u hierbij ook een schat aan informatie.

Docent Bram Van Damme vangt zijn lessen thematisch aan. Verschillende kunstonderwerpen, trends en stromingen uit zowel de actualiteit als het verleden worden bekeken, toegelicht, gekaderd en vooral in verbinding gebracht.

Het veelomvattende landschap van de (actuele) kunst in kaart brengen is een hele onderneming. Er wegwijs in worden is onze ‘opdracht’.

 

  • De lesdagen worden in augustus vastgelegd voor het hele schooljaar. 
  • Regelmatig zullen ook een aantal leerlingen van de praktijkvakken (waarvoor Kunst en Cultuur een verplicht vak is) het eerste deel van uw les vervoegen. 

docent: Bram Van Damme

 

 

 
De lessen gaan door op
  • 2 keer per maand / 4 lestijden van 50 min
  • donderdag 18.30u-22u