Het Cross- Over atelier wordt inhoudelijk aangepast: organisatorisch maar ook inhoudelijk stootten we op een aantal punten die ervoor zorgen dat we dit atelier vanaf september op een andere en bijzondere manier invullen:

  • Het Cross-over atelier blijft nog steeds een 5- jarige opleiding (2 x 4u per week).
  • Cross-over wordt vanaf nu enkel ingevuld door de combinatie van 1 artistiek atelier (Schilderkunst, Tekenkunst, Grafiek, Projectatelier, Levend Model) met het nieuwe BEELDPLAN-atelier, dat telkens op woensdagavond van 18.30u tot 22u gedoceerd wordt door Griet Minnebach.

Wat houdt het nieuwe BEELDPLAN-atelier in?

  • Aan de hand van eenvoudige praktijkopdrachten plaatsen we het werk dat je meebrengt uit je artistiek atelier in een scherper daglicht.
  • Deze eenvoudige opdrachten kunnen voor verrassende of kritische inzichten zorgen.
  • Binnen de uren van het atelier zullen geregelde galerij-, atelier- en museumbezoeken plaatsvinden met ge├»ntegreerde toegepaste opdrachten.
  • Je eigen werk wordt a.d.h.v. gefundeerde evaluaties van deze bezoeken in een ruimere artistieke context geplaatst.
  • We gaan ook dieper in op de relatie tussen je werk en het publiek en hoe een tentoonstelling samen te stellen.

Wanneer? Afhankelijk van al dan niet eerder gevolgde opleidingen hier op de academie zijn er verschillende mogelijkheden in het lesrooster!

  • Ben je momenteel bezig met een opleiding of ben je nieuw? Kijk dan even op deze link voor meer info.
  • Heb je al eerder een opleiding afgewerkt, dan vind je hier alle info.

 

Heb je vragen of had je al een specifiek parcours in gedachten? Neem even contact op met het secretariaat vanaf 27 augustus om je mogelijkheden verder te bespreken. Telefonisch en per mail (directie.academie@kontich.be) kan u ons al bereiken vanaf 22 augustus. Ongetwijfeld komen we tot een fijn voorstel!

De lessen gaan door op
  • 2 keer per week / 4 lestijden van 50 min